กฏและมารยาทการใช้ห้องแชทของเว็บ shanmusic.tht.in


*** บ้านมีกฎบ้าน เมืองมีกฎเมือง ชุมชนออน์ไลน์ก็มีกฎของตัวเองเช่นกัน
       กฎไม่ได้มีไว้ขังหรือปิดกั้นทางความคิด แต่มีไว้เป็นกรอบแนวทางให้ทราบ
  
       สิทธิของตัวเองที่พึงจะกระทำได้
       โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมหรือส่วนรวม ***
 


สีของผู้ใช้งาน แต่ละสีหมายถึง
 = เจ้าของห้องแชทฅ ผู้ดูแลระบบ (แต่งตั้ง-ปลด สมาชิก (สีน้ำเงิน) ดูแลความสงบของแชตรูม)
 = ผู้ดูแลห้องแชท มีหน้าที่ แบน/ยกเลิกแบน สมาชิกที่กระทำผิดหรือก่อกวน
 = สมาชิกห้องแชท (เจ้าของห้อง หรือ ผู้ดูแล สามารถแต่งตั้งให้ได้
 = ผู้ใช้ทั่วไป
 = ออฟไลน์

กฎ ข้อบังคับ
1. ห้ามใช้คำยาบ, คำไม่สุภาพ คำพูดดูหมิ่น หรือก่อให้เกิดความแตกแยก
    หลีกเลี่ยงการ แชท กล่าวดูหมิ่น หรือพูดให้เกิดภาพลบ
   
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
2. ห้ามตั้งชื่อด้วย URL, E-mail, เบอร์โทรศํพท์, คำไม่สุภาพ
3. ห้ามโพส ลิ้งค์, E-mail, เบอร์โทรศํพท์ หน้าห้องแชท
(ถ้าจะให้ คลิกคุยส่วนตัว )
4. สี แต่ละสีไม่ก้าวก่ายหน้าที่ซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
5. ผู้ดูแล แบนได้ กำหนดเวลาตามความเหมาะสม ให้สิทธิ์ขาดกับผู้ดูแลคนนั้นๆ
6. สิทธิ์ขาดการแบนเป็นของผู้ดูแลคนนั้นๆ ผู้ดูแลคนอื่นจะโต้แย้งไม่ได้
7. การปลดแบน ไม่ปลดแบนของผู้อื่น ให้เคารพสิทธิของผู้ดูแลคนอื่น ยกเว้นมีเหตุอันควรเท่านั้น
8. การก้าวก่าย ไม่เคารพสิทธิผู้อื่น ลงโทษโดยการปลด

9. ขอสงวนสิทธิ์ในการแต่งตั้งและปลด ตัวขาว  ตัวส้มโดยเจ้าของแชตแต่เพียงผู้เดียว

1.คำสั่งเมื่อกดที่ชื่อของตัวเราเอง

Name = เปลี่ยนชื่อ
Picture = เปลี่ยนรูป
Add Effect = เพิ่ม Effect ให้รูป Avatar (ต้องมีดาวสีเหลือง)
Use Your Own = ค้นหารูปภาพ (ต้องเป็นสมาชิคเว็บ Photobucket)
Homepage = พิมพ์เว็บไซต์ hi5 หรืออีเมล
Sign me in automatically = ลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติ
Hide inappropriate words = ซ่อนคำไม่สุภาพ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) เช่น Bastard Fuck 
Register... = สมัครสมาชิคเว็บ Xat
Get Xats = ซื้อเหรียญ Xat
Language = เปลี่ยนภาษา
Power ไม่แน่ใจว่าคืออะไรครับ

2.คำสั่งเมื่อกดที่ชื่อของคนอื่น

Private Chat = คุยแบบ 1-1
Private Message = คุยแบบ กระซิบ
Add as Friend = เพิ่มเป็นเพื่อน
Ignore = ทำการไม่สนใจ
Ban = ทำการ แบนผู้ใช้ (เฉพาะ Mod และ Admin)
Unban = ทำการ ปลดแบนผู้ใช้ (เฉพาะ Mod และ Admin)
Make Guest = ทำการปรับระดับยศเป็นตัวสีเขียว (เฉพาะ Mod และ Admin)
Make Member = ทำการปรับระดับยศเป็นตัวสีม่วง (เฉพาะ Mod และ Admin)
Make Moderator = ทำการปรับระดับยศเป็น Mod (เฉพาะ Admin)
Make Owner = ทำการปรับระดับยศเป็น Admin (เฉพาะ Admin)
Marry/Best Friend = ขอแต่งงาน/เพิ่มเป็นเพื่อนสุดยอด (ต้องมีดาวสีเหลืองข้างหน้า)
Transfer,Power ไม่แน่ใจว่าคืออะไรครับ

3.คำสั่งอื่นๆ

Get Xats = สมัครสมาชิคเว็บ Xat
(รูปหมวกแดง คนยิ้ม
คนหลับตา ดาวเหลือง) = ใช้ Emoticon อื่นๆ
ลำโพง = ปรับระดับเสียง
? = อ่าน faqs ของเว็บ Xat
Xat = เข้าเว็บ Xat
Visitors = รายชื่อผู้ใช้
Friends = ผู้ใช้ที่เพิ่มเป็นเพื่อน
Sign In = ลงชื่อเข้าใช้
Sign Out = ลงชื่อออก
Get your own Chat Box! = สร้างกล่องแชทเป็นของตัวเอง
Go Large! = ใ้ช้กล่องแชทขนาดใหญ่

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
     Webmaster