SHANMUSIC.THT.IN

      เป็นเวฟเพลงไตยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อโปรโมทผลงาน
    เพลงให้เป็นที่รู้จักลิขสิทธิ์เพลงทุกเพลงเป็นของเจ้าของ
    ลิขสิทธิ์นั้น ๆ
ทางเว็บไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์
    เพลงทุกประเภท ....


 


 สถิติวันนี้ 105 คน
 สถิติเมื่อวาน 119 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
4533 คน
33621 คน
2529552 คน
เริ่มเมื่อ 2007-7-7


 

นักรัองในดวงใจของคนไตย

Sai Mao
สาวมาว

Tee Seng
ธีแสง 

Lao Berng
หลาวเปิ๊ง

Freedom Way
TAI Fredom 

Kun Sah Aong
ขุนหส่าอ่อง

จาย ป๊าน แสง
ป๊านแสง

Heng Mok Leng
แฮ๊ง มด แหลง

Moon Mern
มุ๊น เมิง

Seng Laun Kham
แสง ลืน คำ

Mor Draw Sai Kard
หมอตร๊อสายขาด

Narng Kham Num
คำ หนุ่ม

Narng Narng
นางๆเชียงตุง

  Seng Lee Mueng Bun 

   ครูมู หมอสอนห้วยจอย (ครูอาสาบ้านห้วยจอย) ครูมูเรียนจบปริญญาตรี เขาเป็นผู้มีความสามารถมากคือเป็นทั้งนัการศึกษา นักต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ นักแต่งเพลงและนักร้องยุคใหม่
เพลงพม่าและไทใหญ่)ผลงานของเขาเป็นที่ปรากฏประจักษ์แก่คนทั่วไป โดยเฉพาะผลงานเพลง
ของครูมูเป็นที่ได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายเขาสามารถแต่งเพลงที่มีความสามารถจริง คือสามารถแต่งเพลงเมื่อฟังแล้วเหมือนกับมองเห็นภาพเป็นฉากๆ ผลงานเพลงของเขามีทั้งเพลงปลุกจิต
สำนึกเรื่องความรักชาติ และเพลงรัก ฯ

นักร้องรุ่นใหม่

Sai Leng
    สายแหลง

Seng Jorm Fah
แสงจอมฟ้า

Aong Tee Kham
อ่องธีคำ    

Harn  Leng
   หาญแหลง

Jorm Woang
จอมวงค์

Loang Dib
ลงติ๊บ      

Kham Nong
  นางคำน้อง

Kham Kin
นางคำขิ่น


แสงเตียน  

Jao Koo Mor
ย๋องย๊อครูหมอ

Sang Seng Sai
แสงเสียงใส๋

JAI LORM WOON
จายล้อมวุ๊น   

TAI Hit Music

Kor Kaon Ngarn

TAI traditional dramatic performance { กวาม ป๋าน เก่า }

TAI traditional dramatic performance ( ปอย ปี ก๊ิอน เงิน หล้า เซี๋ยว )

 

 

 

TAI Movie
 

มนต์รักปอยส่างลอง


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ shanmusic.tht.in ก่อตั้งเมื่อ 7 กรกฏาคม 2007-ปัจจุบัน